Нормативна база

                            

                       Нормативні документи, 

що регламентують вивчення математики,інформатики та фізики у закладах загальної середньої освіти 

Лист Міністерства освіти інауки України від  03. 07. 2018 р. №1/9-415 "Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році"Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року р. № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"

Наказ МОН, молоді та спорту України ві 13.04.2011 N 329 "Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів вихованців) у системі загальної середньої освіти "

Лист Міністерства освіти і науки України від №1/9-72 від 01 лютого 2012 року "Про інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах"

НаказМОН від 20.04.2018 року № 405 «Прозатвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освітиІІ ступеня». 

•НаказМОНвід20.04.2018 року №408 «Прозатвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІступеня»
________________________________________________________________________________
 1. 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
 2. 2.Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01
 3. 3. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти
 4. 4. Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України
 5. 5. Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями
 6. 6. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
 7. 7. Полька Н. С., Платонова А. Г. Оновлення гігієнічних вимог до використання в навчальних закладах сучасних засобів інформаційних технологій
 8. 8. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
 9. 9. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
 10. 10. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах 
 11. 11. Методичні матеріали щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
 12. 12. Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів»

Немає коментарів: